VENTILATION

VENTILATION

FÖR ETT FRISKT KLIMAT

Vi utför service och installationer av ventilationsanläggningar, oavsett fabrikat. Exempel på tjänster som vi utför är:

  • Luftmätning/injustering
  • Lagerbyte
  • Filterbyte
  • Loggning av temperaturer, Co2, radon m.m
  • OVK besiktning
  • Statusbesiktningar
  • Utbyten av ventilationsaggregat
  • Montage av ventilation
  • Ombyggnation av ventilationsystem
  • Konstruktion och projektering