KYLA & VÄRMEPUMP

VÄRMEPUMP &

AIRCONDITION

SERVICE, UNDERHÅLL OCH INSTALLATION

Våra certifierade tekniker/montörer servar och installerar kylanläggningar för CO2, propan samt anläggningar med traditionella köldmedium, vi hjälper kunder att välja rätt framtida lösningar för såväl befintliga som nya anläggningar

Vi är ett certifierat företag inom Kategori 1 vilket betyder att vi är behöriga att arbeta med alla kyl- och värmepumpaggregat. Vi kan utföra bland annat följande:

  • Periodisk läckagekontroll
  • Underlag för årsrapport
  • Serviceavtal
  • Förebyggande underhåll med besöksrapport
  • Optimering
  • Konvertering
  • Avhjälpande underhåll
  • Installationer

SERVICE AV

VÄRMEPUMP

EKPG KLIMAT utför service, underhåll och installationer på alla typer av kyl- värmepumpanläggningar, från små kompaktaggregat, kyl- och fryssystem till stora process och komfortkylslösningar i alla typer av byggnader.